Tel: 070.7737.6789 - 010.6424.6789 - Fax: 070.8987.0578 AM 9h:30 ~ PM 23h:00

hanquocmobile.com

Phần mềm kết nối Điện thoại với Máy tính

1. Download Driver kết nối Điện thoại với Máy Tính

- Để kết nối điện thoại vào máy tính, nhằm mục đích tải nhạc, tải ảnh, file, úp rom vv..... thì bạn phải tải phần mềm Driver kết nối về máy tính. Sau đó cài đặt vào máy tính và bắt đầu kết nối.

 

Driver Hãng Máy  Phần mềm
•    iTunes
•    Driver USB
•    Driver USB           
•    Driver USB
•    Driver USB         
•    Driver USB          
•    Driver USB
•    Driver USB
APPLE
SAMSUNG
LG 
MOTOROLA
SKY      
EVER   
HTC  
Nokia
: Download
: Download
: Download
: Download
: Download
: Download
: Download
: Download

BÌNH LUẬN CỦA BẠN